Služby

PROFING s.r.o. poskytuje investorům zejména tyto služby :
 
- komplexní zabezpečení přípravy a realizace investic, vč. dodavatelského zabezpečení formou „na klíč“;
- inženýrskou činnost při předprojektové, projektové přípravě a realizaci, vč. zpracování projektové dokumentace staveb;
- realizaci staveb;
- kompletační činnost při realizaci stavby;
- odbornou resp. technickou pomoc ve všech otázkách spojených s přípravou a realizací staveb;
- marketingové studie;
- další dílčí služby dle potřeb investorů.
 
Největší výhodou pro investora při zabezpečování přípravy a realizace investic prostřednictvím inženýrské firmy je komplexnost služeb. Jak z přehledu činností vyplývá je firma Profing s.r.o. schopna nabídnout tuzemskému zájemci o investování v ČR kompletní zabezpečení jeho záměru, od vyhledání vhodné nemovitosti přes ověření rentability záměru až po jeho realizaci.
 
Další předností inženýrské firmy při přípravě a realizaci staveb je její nezávislost na konkrétní dodavatelské kapacitě. Detailní znalostí českého stavebního trhu a vhodným výběrem subdodavatelů lze ve spolupráci s investorem docílit optimální kvality dokončeného díla při dosažení příznivé celkové ceny a doby realizace. V konečném důsledku toto přinese investorovi výrazné snížení investičních nákladů a zejména pak značné zkrácení průběžné doby přípravy od chvíle upřesnění svého záměru do doby uvedení díla do provozu.
 
Firma Profing s.r.o. se ve své působnosti zaměřila na poskytování uvedených služeb zejména zahraničním investorům pro něž je budování vlastních investičních útvarů nerentabilní a pro něž je specifický postup při přípravě a realizaci staveb v ČR cizí.
 
Ke komplexnímu řízení technologicky náročných staveb je nutná součinnost celé řady speciálních profesí, proto i zde je vhodné svěřit koordinaci projektových a realizačních prací zkušené inženýrské firmě.
 
Firma Profing s.r.o. má vlastní projekční kapacitu, kterou využíván pro komplexní zabezpečení zakázek. Projekční složka je vybavena nejmodernějšími CAD systémy, které umožňují kompatibilitu s kooperujícími firmami.