Bytové domy

Bytové domy Rezidence Bellevue

 • Dvojice bytových domů, Zeyerova ulice, Mariánské Lázně (projekt pro územní řízení)

 

Bytový dům Green Garden

 • Bytový dům "Green Garden", Chebská ulice, Mariánské Lázně (projekt pro územní a stavební řízení, zajištění stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby - hrubá stavba, vč. výkonu AD)
 • Bytový dům "Nový Ast", Poštovní ulice, Mariánské Lázně (projekt pro územní a stavební řízení, vč. zajištění stavebního povolení)

Rodinné domy

 • Novostavba rodinného domu v Lokti nad Ohří (veřejnoprávní  projednání, výkon TDI) RN 2,3 mil. Kč 
 • Dokončení rekonstrukce vily „ERNA“ ve Velké Hleďsebi (výkon TDI), RN 2 mil. Kč
 • Rekonstrukce myslivny Lazy (projekt pro st. povolení, vč. projednání) 
 • 18 rodinných domů v Lázních Kynžvart (urbanistická studie, vč. projednání)
 • Rekonstrukce rodinného domu v obci Zádub-Závišín u Mariánských Lázní (veřejnoprávní  projednání, výkon TDI) RN 2,6 mil. Kč 
 • Rekonstrukce bytu, Hlavní 322 v Mariánských Lázních (komplexní inženýrské zabezpečení, vč. projektu)
 • Vestavba podkroví RD č. p. 53, Dolní Žandov, p. Petr Sobotík (projekt pro stavební povolení) 
 • Rekonstrukce bytové jednotky Americká 441/6, Mar. Lázně - (komplexní inženýrské zabezpečení), RN 0,3 mil. Kč
 • Chata Jedlová, ev.č. 14, Stará Voda - zajištění projektové dokumentace, povolení ke stavbě, výběr dodavatele, TDI, RN 0,7 mil. Kč
 • Výstavba rodinného domu v Broumově – výkon TD
 • Atelier Štangl – stavební úpravy č.p. 324, Mariánské Lázně (DSP)
 • Přístavba RD Klasik, Drmoul (DSP) 
 • Přestavba mateřské školy na vila dům, Prameny č.p. 7 (studie, DSP, tendrová dokumentace, zajištění SP)
 • Rekonstrukce a přístavba rodinného domu v Milíkově (studie)
 • Novostavba chaty Jedlová (kompletní projektové a inženýrské zabezpečení stavby – studie, DUR, DSP, veřejnoprávní projednávání, tendrová dokumentace)
 • Rekonstrukce usedlosti č.p. 81, Mnichov u Mariánských Lázních, výkon TDI
 • Rekonstrukce RD č.p. 518, Ovocná ulice, Praha (DSP) 
 • Novostavba RD na p.p.č. 286/1, kat. úz. Jindřichovice v Krušných horách (DSP, zajištění SP)

 • Rekonstrukce rekreačního objektu, st.p.č. 29, kat. úz. Štědrá u Kynšperka nad Ohří (DSP, zajištění SP)