Výběrová řízení

 • Inženýrská činnost při výběru projektanta na akci : Letiště Praha – Ruzyně – TERMINÁL SEVER 2 – PRST – 2, RN na projektovou činnost 80 mil. Kč 
 • Rekonstrukce kamenných kašen v Chebu (organizace výběrového řízení na restaurátora)
 • Inženýrská činnost na akci: "Celková rekonstrukce objektu Hlavova 8, Praha 2 – Univerzita Karlova v Praze – Přírodovědecká fakulta" v Praze, RN 90 mil., (organizace obchodní veřejné soutěže na gen. dodavatele)
 • Inženýrská činnost na akci: "Rekonstrukce zvířetníku laboratorních zvířat, Praha – Univerzita Karlova v Praze – 1. Lékařská fakulta", RN 32,5 mil., (vypracování tendrové dokumentace, organizace obchodní veřejné soutěže na gen. dodavatele)
 • Rozvoj infrastruktury pro kulturu a volný čas – Ostrov - vypracování zadávací dokumentace, výkon zadavatelské činnosti, RN 40,0 mil. Kč
 • Oprava fasády vč. výměny oken bytového domu č.p. 794-800, ul. Hlavní (Pošta) Ostrov - Inženýrská činnost při organizaci veřejné zakázky na výběr dodavatele stavby, tendrová dokumentace, RN 30 mil. Kč
 • Projekt eGON centrum Ostrov – Technologické centrum – organizace podlimitního výběrového řízení, vypracování tendrové dokumentace
 • Projekt eGON centrum Ostrov – Technologické centrum – přípravné práce – organizace podlimitního výběrového řízení, vypracování tendrové dokumentace
 • Rekonstrukce Masarykova náměstí v MPZ Stříbřo – vypracování zadávací dokumentace na zajištění archeologického dohledu
 • Rekonstrukce zámku Ostrov - vypracování tendrové dokumentace, zajištění zadavatelské činnosti, RN 130,0 mil. Kč
 • Rekonstrukce pohledové zdi – Vyhlídková plošina – Zahrada vůní a barev, vypracování tendrové dokumentace, zajištění zadavatelské činnosti, RN 6,0 mil. Kč