Bytový dům "Třebízský"

 • Rekonstrukce bytové domu "Třebízský", Mariánské Lázně - kompletní projektová a inženýrská činnost, výkon TDI

Historický Ostrov

 • Historický Ostrov – rekonstrukce rozsáhlého historického komplexu (6 etap) – komplexní zajištění činností zadavatele při organizaci veřejných zakázek, výkon TDI, RN 145 mil. Kč.

Areál zámku Kynžvart

 • Dokončení rekonstrukce státního zámku Kynžvart I – výkon funkce inženýra v programu PHARE pro EU, RN 70 mil. Kč 

 • Dokončení rekonstrukce státního zámku Kynžvart II – výkon funkce inženýra v programu PHARE pro EU, RN 11 mil. Kč 

 • Udržovací práce na objektu státního zámku Kynžvart – Národní kulturní památky (výkon TDI)

 • Obnova památkově chráněného objektu v areálu zámku Kynžvart - Sládkův dům, areál zámku Kynžvart – zajištění hrubé konstrukce objektu (1.etapa), RN 2,1 mil. Kč (výkon zadavatelské činnosti, TDI).

 • Zpracování návrhu studie využití objektu „Kolového mlýna, areál zámku Kynžvart“

 • Obnova památkově chráněného objektu v areálu zámku Kynžvart - Sládkův dům, areál zámku Kynžvart – zajištění hrubé konstrukce objektu (2.etapa), RN 4,0 mil. Kč (výkon zadavatelské činnosti, projektová činnost, TDI).

 • Zámek Kynžvart – průběžná údržba fasády NKP – 2007, zajištění projektové dokumentace, povolení ke stavbě, výběr dodavatele, výkon TDI (1 mil. Kč)

 • Rekonstrukce objektu ZAHRADNICTVÍ v areálu státního zámku Kynžvart – (výkon TDI ), RN 1,1 mil. Kč 

 • Dokončení rekonstrukce objektů státního zámku Kynžvart – rekonstrukce objektu HÁJOVNA (vypracování projektu pro stavební povolení )

 • Areál zámku Kynžvart – STL plynovod pro objekt Zahradnictví (zajištění stavebního povolení, výkon TDI), RN 0,4 mil. Kč

 • Obnova památkově chráněného objektu v areálu zámku Kynžvart - Čajovna, RN 1,9 mil. Kč (projektová činnost).

 • Kolový mlýn, areál zámku Kynžvart – vypracování projektové dokumentace pro DUR, DSP, zajištění územního a stavebního povolení, RN 17 mil. Kč

 • Obnova památkově chráněného objektu v areálu zámku Kynžvart - Sládkův dům, areál zámku Kynžvart – dokončení památkové obnovy objektu (3.etapa), RN 6,0 mil. Kč (výkon zadavatelské činnosti, projektová činnost, TD).

 • Národní kulturní památka Areál zámku Kynžvart – Zóna AB – rekonstrukce jižního křídla objektu - vypracování tendrové dokumentace, zajištění zadavatelské činnosti, výkon TD, RN 6,5 mil. Kč

 

Ostatní památkové objekty

 • Rekonstrukce fasády Kostela sv. MARKÉTY v Lázních Kynžvart, RN 1,3 mil. Kč (komplexní inženýrské zabezpečení )
 • Rekonstrukce schodiště Kostela sv. MARKÉTY v Lázních Kynžvart (technická pomoc)
 • Rekonstrukce barokního statku „GIGANT“ v Záluží, RN 6 mil. Kč (výkon TDI)
 • Udržovací práce pro rok 2002 z Havarijního  programu ČR - objekt Kostela sv. Bartoloměje v Pístově - (výkon TDI)
 • Udržovací práce pro rok 2003 z Havarijního  programu ČR - objekt Kostela sv. Bartoloměje v Pístově - (výkon TDI)
 • Archeopark Mikulčic – Kopčany – česká část – přípravné práce na komplexním zajištění inženýrské a projektové činnosti jako generální subdodavatel, RN 170 mil. Kč Obnova památkově chráněného objektu
 • Rekonstrukce Masarykova náměstí v MPZ Stříbro – objekty čerpací technologie, bazénů, schodiště a betonových dělících stěn (DSP, PPS, tendrová dokumentace – část technické podmínky)