Global Express

Rozpočtové náklady celkem 287 mil. Kč
  • Výstavba skladového a prodejního areálu Cash and Carry Global Express v Průhonicích u Prahy RN 150 mil. Kč, doba realizace 6 měs. (komplexní inženýrské zabezpečení vč. projektu), termíny realizace 06/95 až 11/95, investor Global Express Průhonice.
  • Výstavba Cash and Carry Global Express Bratislava, RN 100 mil Kč.
  • Přístavba skladové části objektu Cash and Carry Global Express Průhonice v Průhonicích u Prahy, 20mil Kč, termíny realizace 10/98 – 5/99.
  • Rekonstrukce prostor pro cestovní kancelář Global Express Travel Service v Kozí ul. v Praze, 2,5 mil. Kč, termíny realizace 11/96 až 12/96, investor Global Express 
  • Rekonstrukce nových reprezentačních prostor pro cestovní kancelář Global Express Dušní ul. v Praze, 14,5 mil. Kč, termíny realizace 06/99 až 12/99, investor Global Express
  • Přestavba prodejní a skladové části objektu Global Express v Průhonicích u Prahy, 3,5mil Kč, termín realizace 10/10 – 06/11